Form khảo sát Form khảo sát Form khảo sát

Cách 1: nhà thuốc gần nhất

Cách 2: Mua online

Cách 3: Gọi điện đến tổng đài

Để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng

(Vui lòng gọi giờ hành chính)

Xác nhận thông tin
1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:
Đây là những nội dung tóm tắt hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.
2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:
Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.